091.6666.346
  • envelope info@cybercore.vn
  • technology 091.6666.346
  • phone 1900 2081
  • Tiếng Việt
  • English

Quay Lại

Địa chỉ: 66 Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Số máy: 70

Điểm nổi bật:
Mô hình phòng máy kết hợp cafe.